Formularz przewozu

Formularz przewozu – dokument, na podstawie którego realizowane jest zamówienie przewozu pasażerskiego.

Dane do formularz przewozu:

UMOWA - ZLECENIE NA PRZEWÓZ OSÓB
WYNAJEM AUTOBUSU

A. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYNAJMU

1. Data podstawienia autobusu:
2. Na ile dni:
3. Godzina podstawienia autobusu:
4. Miejsce podstawienia autobusu(miejscowość i miejsce)
Trasa przejazdu i powrót:
Zlecający zapewnia:  Pilota Parking-opłaty Nocleg kierowcy/kierowców Wyżywienie kierowcy/kierowców Opłaty graniczne Opłaty drogowe
Uwagi dotyczące najmu:

B. DANE ZLECENIODAWCY - OSOBY do wystawienia faktury / FIRMY / INSTYTUCJI WYNAJMUJĄCEJ:

Imię i nazwisko / nazwa:
Faktura:  TAK NIE
Zaliczka:  TAK NIE
Adres(ulica/numer domu/kod pocztowy/miejscowość):
Osoba odpowiedzialna
Inne informacje:
Telefon kontaktowy:
Nr NIP - firma, nr dow. toż. -osoba fizyczna

Warunki najmu:
1.Najemca zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych w „Ogólnych Warunkach Przewozu”;
2.Należnośc za usługę opłacana jest wg cen umownych;
3.W przypadku odwołania zamówionego autobusu CzarterBus zatrzymuje wpłaconą zaliczkę tytułem pokrycia kosztów administracyjnych;
4.Osoby korzystające z najętego pojazdu zobowiązane SA do przestrzegania przepisów porządkowych, odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone w autobusie;
5.Osobie dysponującej pojazdem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które by były sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
Akceptacja:

Formularz przewozu do pobrania w różnych formatach – w zależności od potrzeb.

Wersje .doc i .docx po pobraniu można edytować i wysłać na e-mail podany w zakładce kontakt, gdzie po odebraniu zostanie zweryfikowany przez zleceniobiorcę, który dzięki danym w nim zawartym będzie mógł zaplanować przewóz.

Wersje .pdf i .jpg to wersje elektroniczne dokumentu przeznaczone do druku w celu ręcznego wypełnienia przez zleceniodawcę. Mogą one zostać zeskanowane po wypełnieniu i odesłane na adres e-mail gdzie zostaną zweryfikowane lub można je dostarczyć osobiście.


Załączniki do pobrania
Format Program do edycji Pobierz
.doc Microsoft Office 97-2003 tutaj
.docx Microsoft Office 2007 i wyżej tutaj
.pdf Acrobat Reader tutaj
.jpg Wbudowana przeglądarka obrazów tutaj

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

CzarterBus
Michał Żyłka
67-100 Przyborów
ul. Leśna 10

tel./fax 68 356 31 19
kom. 609 370 988
e-mail czarterbus@czarterbus.pl
www.czarterbus.pl

stat4u